Category: Books
Pages: 240
ISBN: 978-0-352-33856-3
Year: 2003

Hits: 630

Summary: What if present-day Britain had never relinquished its Empire, or the Victorian values that went with it? To the demure Miss Thrift Moncrieff, they are all she knows. And it’s not just the corsets that are boned. This bizarre, inventive CP-fuelled novel is the only piece of alternative-history erotic fiction you’ll come across.

Samenvatting: Hoe zou het zijn als Groot-Brittannië zijn wereldrijk niet had opgegeven en Victoriaanse normen en waarden tot op de dag van vandaag zouden gelden? Voor de verlegen juffrouw Thrift Moncrieff is die wereld realiteit. En niet alleen de korsetten uit die tijd zijn stijf. Deze bizarre, met lijfstraffen doorspekte roman is waarschijnlijk de enige in het genre dat alternatieve geschiedenis vermengd met erotische fictie.