Category: Books
Pages: 234
ISBN: 978-1-4199-5905-9
Year: 2007

Hits: 705

Summary: Sarah and Phillip are planning their marriage and exploring the boundaries of an extreme Dominant-slave relationship. As Phillip opens the doors to Sarah’s submission, she discovers places she had buried deep within herself. Under his guidance, she will become the woman she has always yearned to be. But chaos ensues when Sarah’s secret submissiveness is revealed to the world, and Phillip’s dominance is considered abuse when the law gets involved with their sex lives. Their happiness is threatened, their lives put on hold as they are forced to defend their most private actions and the sex games they play.

Samenvatting: Sarah en Philip treffen voorbereidingen voor hun huwelijk en verkennen de grenzen van een extreme relatie tussen Dom en sub. Als Philip de deur opent naar Sarah’s onderwerping, ontdekt zij plekjes die ze diep in haarzelf had begraven. Onder zijn leiding wordt ze de vrouw waarnaar ze zelf zo verlangde. Maar er breekt chaos uit als Sarah’s geheime onderdanigheid bekend wordt in de buitenwereld en Philip’s dominantie door vertegenwoordigers van de wet wordt gezien als seksueel geweld, waarop de overheid zich mengt in hun seksleven. Hun geluk wordt bedreigd en de ontwikkeling van hun relatie stokt als beiden hun meest intieme daden en het seksuele spel dat ze spelen moeten verdedigen.