Category: Books
Pages: 289
ISBN: 978-1-4528-1583-1
Year: 2010

Hits: 574

Summary: Catherine Montgomery discovers a world beyond her own yet within her own. Led by a younger woman from her office, she follows her into an adventure filled with the glory of new and inventive stimuli and the shock of ancient and insidious torture. Will her new epiphany allow her to manipulate these extreme sensations into euphoria? Her need to be with her newfound love will take her there regardless.

Samenvatting: Catherine Montgomery ontdekt een wereld die haar vreemd is en toch zo eigen voelt. Geleid door een jongere vrouw die ze kent van kantoor, volgt Catherine een pad vol vervulling en nieuwe, ongekende stimulansen en ook de schok van aloude en gemene martelingen. Zal haar openbaring haar in staat stellen al deze extreme ervaringen te vertalen in puur genot? Haar verlangen om bij haar nieuwe geliefde te zijn dwingt haar hoe dan ook vooruit op de in geslagen weg.