Category: Books
Pages: 271
ISBN: 978-1-930235-14-4
Year: 2002

Hits: 687

Summary: A grisly murder in New York City’s downtown meat packing district leads hardboiled crime writer Caitlin McCullough into the depths of a secret sadomasochistic underground populated by blood drinkers and pain enthousiasts, fetishists and cutting artists. A perverse playground for the rich and twisted where anything goes and nothing is taboo. A place that for Caitlin begins to feel inexplicably like home. But there is a killer in Caitlin’s newfound tribe and the fledgling Domina must risk everything to find not only the truth about the events surrounding the night of the murder, but the dark truth hidden inside herself.

Samenvatting: Een grimmige moord in de New Yorkse slagerswijk voert Caitlin McCullough, schrijfster van misdaadverhalen, in de schimmige wereld van een geheimzinnige, sadomasochistische onderwereld bevolkt door bloeddrinkers, masochisten, fetisjisten en artiesten die met een mes hun kunst op een canvas van menselijke huid kerven. Een perverse speeltuin voor rijken en dwazen, waar alles kan en niets taboe lijkt. Een plek waar Caitlin zich op onverklaarbare wijze thuis voelt. Maar er is een moordenaar in de groep mensen rond Caitlin en de ontluikende Domina moet alles op het spel zetten, niet alleen om de waarheid te vinden over de gebeurtenissen in de nacht van de moord, maar ook om de duistere waarheid te vinden die diep in haar eigen persoonlijkheid verborgen ligt.