Category: Books
ISBN: 978-1-909624-70-2
Year: 2013

Hits: 726

Summary: An erotic novel with mixed themes including contemporary, m/f, f/f, spanking and corporal punishment. Bethany Court has been brought up by a strict moralistic code, which shatters when her long-standing boyfriend deserts her. Emotional turmoil awakens hidden desires, fired by a book in the town library where she works. It's claimed that one of Griffin Bay's most respected ladies was the head of a secret society - the Sisterhood of Sin. Images from the book, of corporal punishment games, release Bethany's own repressed sexuality. When its author, the mysterious Marcus Quill, visits for a signing and tells her the Sisterhood may still exist, Bethany determines to find the truth of it. Along the way she will draw the staff of the library, among others, into her quest - and may end up as Griffin Bay's new Queen of Sin.

Samenvatting: Een erotische roman met gemengde thema's, inclusief hedendaagse billenkoek en lijfstraffen tussen man-vrouw en vrouw-vrouw. Bethany Court is opgevoed met een streng besef van normen en waarden. Die verdampen snel wanneer haar vriend haar verlaat na een langdurige relatie. In de emotionele verwarring komen verborgen verlangens bovendrijven, ook door het lezen van een boek in de openbare bibliotheek waar zij werkt. Het boek stelt dat één van Griffin Bay's meest gerespecteerde dames aan het hoofd staat van een geheim genootschap, het zogenoemde  Zusterschap van Zonde. Illustraties van lijfstraffen in het boek openbaren Bethany's eigen onderdrukte seksualiteit. Als dan de schrijver van het boek - de geheimzinnige Marcus Quill - de stad bezoekt om zijn boeken te signeren, vertelt hij haar dat het Zusterschap nog steeds bestaat. Bethany besluit deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Tijdens haar zoektocht sleept zij onder anderen de collega's van de bibliotheek mee in haar avontuur... en misschien eindigt zij zelf wel als de nieuwe koningin van de zonde in Griffin Bay.