Category: Books
Pages: 171
ISBN: 978-1-934625-55-2
Year: 2008

Hits: 691

Summary: Make your communication tool kit as complete as your toy bag:

 • Tips for getting on the same page with your partner
 • Methods of communicating during emotional upsets
 • Adding skills for clear and consistent communication
 • Connecting better with your partner
 • Exploring how you think, in order to learn how you communicate
 • Tools for communicating more smoothly with your slave or Master.

This book covers techniques from many disciplines and many communication theorists to produce a practical work, jammed with tips and techniques for improving communication and problem resolution within a relationship - whether a Master/slave or a Dominant/submissive structure. True to his usual style, the author has combined a broad academic knowledge of communications theory with a broad practical knowledge of Master/slave relationships to produce a work that is easily read and filled with the practical applications.

Samenvatting: Maak je communicatieve vaardigheden net zo compleet als je verzameling sm-attributen:

 • Tips om op dezelfde golflengte te komen met jouw partner
 • Communicatie bij emotionele gebeurtenisen
 • Aanvullende vaardigheden voor heldere en consistente communicatie
 • Meer begrip kweken tussen jou en je partner
 • Ontdek hoe je zelf denkt en communiceer zo beter
 • Instrumenten om makkelijker te communiceren met je sub of Dom(me).

Dit boek omvat communicatietechnieken vanuit verschillende disciplines en theorieën. Het biedt een praktische handleiding voor het verbeteren van de communicatie en het oplosen van eventuele problemen in relaties, zowel in een Meester/slaaf als een Dominant/onderdange structuur. In zijn gebruikelijke stijl combineert de schrijver zijn brede, academische kennis van de communicatietheorie met een even brede praktijkervaring in Meester/slaaf-relaties om een boekwerk op te leveren dat makkelijk leesbaar is en bol staat van praktische toepassingen.