Category: Books
Pages: 175
ISBN: 978-1-887895-12-5
Year: 2006

Hits: 682

Summary: More than a book of Protocols, this book looks into the BDSM Leather subculture as a whole. 'Protocols' demonstrates devotion to a Master expressed through the slave´s service. This book is a guide enabling a slave to express love for her Master through actions.

Samenvatting: Dit is méér dan een boek over protocollen; dit boek focust op de subcultuur van BDSM als geheel. 'Protocols' gaat over de overgave aan de Meester, een overgave die tot uitdrukking komt in dienstbaarheid. Dit boek is een handleiding die de slavin in staat stelt haar liefde voor de Meester te tonen in praktische daden.