Category: Books
Pages: 84
Year: 2018

Hits: 2039

Summary: When Marshall arrives to interview The Chastity Brothers, he has much to learn from them about frustration and denial, about service and devotion, about what kind of men get to play the role of alpha male and what kind of men allow the very essence of their manhood to be controlled, ignored, locked up, and denied. The interview starts Marshall on an exciting and erotic adventure into the world of locked boys and their alpha male partners as he escorts Chip and Billy to a gang bang, meets Niblet and some of the members of the motorcycle club who keep him, visits the estate where Spike spends his nights in a crate, and learns an important lesson of love from an older alpha male who’ll never forget the boy who got away. And somewhere along his journey, he might just find a locked boy of his own...

Samenvatting: Als Marshall arriveert voor zijn interview met 'The Chastity Brothers' moet hij nog veel leren over frustratie en orgasmeverboden, over dienstbaarheid en toewijding en over het soort mannen die de rol van 'alpha male' vervullen en de mannen die toelaten dat de essentie van hun mannelijkheid gecontroleerd wordt of dat dit aspect geen aandacht verdiend, opgesloten wordt in een peniskooi en verwaarloosd. Het interview brengt Marshall op een opwindend erotisch pad, in een wereld van kuise jongens en hun alfa man, wanneer hij Chip en Billy volgt naar een gang bang, waar hij Niblet en enkele andere leden van een motorclub ontmoet, een landgoed bezoekt waar Spike de nachten doorbrengt in een krat en waar hij belangrijke lessen leert van een oudere alfa man over de liefde. En ergens tijdens die reis vindt hij misschien een toegewijde jongen voor zichzelf...