Category: Books
Pages: 238
ISBN: 978-1-4921-8767-7
Year: 2013

Hits: 889

Summary: Rebecca’s life was about to change. As a 21 year old college student from rural Oklahoma, she didn’t know anything about BDSM. She was converting to Catholicism, and trying hard to be a good girl. When she met David, all of that changed. David was handsome and charming, but he had a secret. As he starts to reveal a world of forbidden pleasures to Rebecca, she is captivated by its fantasy. Catapulted onto a deviant path full of surprisingly honorable and mannerly people, Rebecca is forced to confront the fact that the world at large is much less structured and respectable than that of the secret underground. Through the juxtaposition of her encounters with kinksters and vanilla individuals, Rebecca finds herself being jaded by the ‘normal’ crowd and unexpectedly gaining freedom and security in sadomasochism. With this newly found world, Rebecca’s paradigm begins shifting in new and exciting ways. Above all, she struggles to free herself from the constraints that she has allowed others to put on her and become what she has always wanted to be: Naughty.

Samenvatting: Rebecca’s leven zou ingrijpend veranderen… Als een 21-jarige studente, afkomstig van het platteland van Oklahoma, wist ze niets van BDSM. Ze was net bezig zich te bekeren tot het katholieke geloof en deed haar best om een braaf meisje te zijn. Dan kruist zij het pad van David en dat verandert alles. David is knap en charmant, maar hij heeft ook een geheim. Langzaam onthult hij voor Rebecca een wereld van verboden genot en zij reageert gefascineerd door deze fantasie. Meegezogen op een buitengewoon pad vol verrassend eerbare en goed gemanierde mensen moet Rebecca erkennen dat de wereld in zijn algemeenheid veel minder structuur biedt en respect kent dan deze verborgen subcultuur. Door de tegenstellingen in haar diverse ontmoetingen met zowel kinky mensen als vanilla individuen, ziet Rebecca zichzelf ineens als oppervlakkig onder ‘normale’ mensen en ervaart zij een onverwachte vrijheid en veiligheid in sadomasochisme. In deze voor haar compleet nieuwe wereld vallen vooroordelen weg en ontdekt zij nieuwe wegen. Maar boven alles vecht ze om het juk van de ‘normale’ moraal af te werpen en te worden wat ze altijd al wilde zijn: gewoon lekker ondeugend.