Category: Books
Pages: 139
Year: 2000

Hits: 829

Summary: Possibly the most popular activity in the erotic power exchange lexicon, flogging offers sensations ranging from gentle massage through tearing agony. Leatherman / educator Joseph W. Bean explains how to choose a flogger, negotiate a scene, read your partner’s mental and physical state, select patterns and strokes to create a palette of sensation, and much more!

Samenvatting: Geselen – misschien wel de meest populaire activiteit in het erotisch scala aan bdsm-mogelijkheden – biedt indringende lichamelijke ervaringen: van een heel zachtaardige masssage tot intens lijden. Leerman en leermeester Joseph W. Bean legt uit hoe je een strokenzweep kiest, een sessie voorbereid, de geestelijke en lichamelijke toestand van je partner inschat en hoe je patronen en plaatsing kiest om een veelheid aan sensaties te schenken en veel meer!