Category: Books
Pages: 640
ISBN: 978-0-87067-940-7
Year: 2006

Hits: 825

Summary: This is a translation of de Sade’s titillating, shocking and classic writings, translated by renowned scholar Paul J. Gillette. This dramatic collection includes the classics, ‘Justine’, ‘Juliette’, ‘120 Days of Sodom’ and ‘Philosophy in the Bedroom’ among many others. No other edition captures so purely the drama of de Sade’s infamous forays into human sexuality, including practices such as voyeurism, fetishism, necrophilia, bestiality and sadism. Vilified by critics in the 1800s, de Sade’s depictions of sexual and perverse adventures have been enjoyed by many in the 20th and 21st centuries. Readers will also discover a mind as free as de Sade’s sexuality was uninhibited, for he discusses natural evolution 25 years before Darwin’s birth; postulates the existence of the unconscious mind a century before Sigmund Freud; and anthropologically probes social mores decades before Margaret Mead.

Samenvatting: Dit is een vertaling van De Sade’s prikkelende, schokkende en klassieke verhalen door de gerenommeerde geleerde Paul J. Gilette. Deze dramatische verzameling bevat onder meer de klassiekers ‘Justine’, ‘Juliette’, ‘De 120 dagen van Sodom’ en ‘Filosofie in de slaapkamer’ (ook wel ‘De slaapkamer filosofen’). Geen andere uitgave komt zo dicht bij het pure karakter van het beruchte oorspronkelijke werk over de grenzen van de menselijke seksualiteit. Hierin spelen zaken als voyeurisme, fetisjisme, necrofilie, bestialiteit en sadisme een rol. Ook al werd De Sade als schurk omschreven door critici in de jaren 1800, toch werd het werk van De Sade met beschrijvingen van seksuele en perverse praktijken gelezen én genoten door mensen in de 20e en 21e eeuw. Lezers zullen ontdekken dat de vrije geest van De Sade ruimte schiep voor nieuwe ideeën. Zo raakt zijn werk aan natuurlijke evolutie, 25 jaar vóór Charles Darwin met de evolutietheorie kwam. Ook stelde hij dat de menselijke geest beschikte over het onbewuste, een eeuw vóór Sigmund Freud. En met zijn antropologische blik op menselijke normen en waarden liep hij tientallen jaren vooruit op Margaret Mead.