Category: Books
Pages: 288
ISBN: 978-90-230-0519-3
Year: 1983

Hits: 830

Samenvatting: In de bestaande literatuur over masochisme wordt nauwelijks aandacht besteed aan vrouwen, wat voor Maria Marcus de voornaamste reden was om dit boek te schrijven. In ‘De pijnlijke waarheid’ benadert zij het probleem van drie kanten: ten eerste beschrijft zij de strijd die zij sinds haar vroege jeugd heeft doorgemaakt ten aanzien van haar eigen masochisme. Ten tweede houdt zij zich grondig bezig met wat er tot nu toe over het fenomeen masochisme werd geschreven. Tenslotte tracht zij als actieve feministe het feitelijk masochisme bij vrouwen te zien in samenhang met de strategie van de vrouwenbeweging. Zij vraagt zich hierbij af waarom er in de klassieke psychoanalyse zo weinig wordt gezegd over het vrouwelijk masochisme, waardoor het lijkt alsof deze geaardheid alleen bij mannen een probleem vormt, maar bij vrouwen als aangeboren wordt beschouwd en dus als een deel van hun wezen.