Category: Books
Pages: 148
ISBN: 978-1-934625-22-4
Year: 2007

Hits: 849

Summary: For twelve years TammyJo Eckhart’s writing has challenged the stereotypes of female dominants and male submissives in complex stories whose characters use bondage, pain and pleasure to change their lives. Her tales explore how the mind, body and soul all work together to seize power and maintain authority. Her romances reveal damsels in control and heroes kneeling in service. Now some of her most intense pieces have been revised and updated along with a brand new dark fantasy. Are you brave enough to enter worlds where…

  • the Butcher will twist your darkest fears into your most shattering desires?
  • a Rebel weaves a web to protect the Constitution and force you to come?
  • the Hunters become the Hunted in a long forgotten time?
  • a Whore plays a voyeuristic game in the darkness of space?
  • a Servant pampers the most perfect and precious thing on Earth?

There’s something for every brave reader in the Eckhart universe.

Samenvatting: Al twaalf jaar lang schrijft TammyJo Eckhart verhalen waarin ze wars van stereotypen vertelt over vrouwelijke dominanten en mannelijke subs in complexe verhalen waarin de hoofdpersonen bondage, pijn en genot gebruiken om hun leven te veranderen. Haar verhalen onderzoeken hoe geest, lichaam en ziel samenwerken om macht te grijpen en te behouden. Haar romances tonen jonkvrouwen aan de macht en helden die dienstbaar knielen. Haar meest opzienbarende en intense verhalen zijn nu in bewerkte vorm samengebracht in deze bundel, met daarbij een gloednieuw, duister fantasieverhaal. Ben jij moedig genoeg om een wereld binnen te treden waar…

  • de Slager speelt met je meest diepste angsten en meest schokkende verlangens?
  • een Rebel een web spint om de grondwet te beschermen en je dwingt om klaar te komen?
  • de Jagers zelf Prooi worden in een lang vergeten tijd?
  • een Prostitué een voyeuristisch spel speelt in de duisternis van de ruimte?
  • een Dienaar het meest perfecte en waardevolle ding op aarde vertroetelt?

In het universum van Eckhart is er voor iedere dappere lezer wel wat te ontdekken.