Category: Books
Pages: 213
ISBN: 978-1-907016-45-5
Year: 2010

Hits: 866

Summary: Kate is a submissive. In this candid account she explains exactly what that means and what exactly an independent, 21st-Century woman gets out of relinquishing her power and personal freedom to a dominant man for their mutual pleasure. From the thrill of her first spanking right through to being collared, Kate explains in frank and explicit fashion the road she travels as she reconciles her sexual needs with the rest of her life. If you’ve ever wondered how, when and why a woman would beg someone to cane her until she comes – or if that’s even possible – then this is the book for you. ‘Subtext’ is an insight into the deep end of a dating pool you never knew existed. Daring, controversial, but always fun and astoundingly honest, ‘Subtext’ will be a book no reader can put down.

Samenvatting: Kate is onderdanig. In dit openhartig relaas legt zij uit wat dat is en wat een onafhankelijke vrouw in de 21e eeuw bezielt om haar zelfbeschikkingsrecht en persoonlijke vrijheid op te geven voor een dominante man tot beider genoegen. Vanaf de opwindende eerste spanking tot het verwerven van een ‘collar’ beschrijft Kate eerlijk en zonder schroom de weg die zij ging om haar seksuele verlangens in balans te brengen met de rest van haar leven. Als jij je ooit afvroeg hoe, wanneer en waarom een vrouw smeekt om genoeg stokslagen ‘om op klaar te komen’ – en of dat zelfs maar mogelijk is – dan is dit een boek voor jou. ‘Subtext’ werpt je in het diepe als het gaat om het zoeken naar dat speciale geluk, een zoektocht die je wellicht niet kent. Moedig, controversieel, maar altijd verrassend eerlijk. ‘Subtext’ leg je niet zo maar terzijde…