Category: Books
Pages: 263
ISBN: 978-1-137-03396-3
Year: 2012

Hits: 895

Summary: Now considered a classic amongst scholars of eighteenth century and the history of pornography, 'Mighty Lewd Books' provides a radical new approach to the study of sexuality in an in-depth investigation of the development of pornography. Through the examination of more than 500 pieces of British erotica, it looks at sex as seen in culture, religion and medicine throughout the long eighteenth century. A new form of flagellation pornography burst to the fore in the 1770s when erotica had included a particular style of bawdy material marked by euphemisms and double entendres. Erotic poems, salacious prints and obscene satires were sold in London coffee-shops, in taverns, on street corners and in various bookshops along the Strand and in Covent Garden. The underworld of booksellers and distributors are explored through trial records and witness depositions. This book also explores popular images in erotica; female flagellants whipping their submissive charges; depraved monks corrupting innocent nuns; libertine rascals seducing young virgins; and rakes carousing with their whores. Using the evidence of erotica, and taking a feminist approach within a framework of gender history, this book challenges the traditional view that women were generally seen as sexually passive.

Samenvatting: Onder hen die de gescheidenis van de pornografie in de 18e eeuw bestuderen, geldt dit werk als een klassieker. 'Mighty Lewd Books' kiest een compleet nieuwe benadering van de sexuologie in deze diepgaande studie van de ontwikkeling van de pornografie. Door onderzoek van ruim 500 erotische werken geeft het een beeld van de zienswijzen van seks in cultuur, religie en geneeskunde in die lange 18e eeuw. Een nieuwe vorm van pornografie met als thema geseling deed zijn intrede rond 1770, in een tijd dat ook een bepaalde stijl van liederlijk materiaal opkwam, vol eufemismes en dubbelzinnigheid. Erotische gedichten, wulpse prenten en obscene satires werden verkocht in Londense koffiehuizen, in herbergen, op straathoeken en in verscheidene boekhandels aan Strand en in Covent Garden. Een onderstroom van boekhandelaars en distributeurs werden onderzocht aan de hand van rechtbankverslagen en getuigenverklaringen. Dit boek onderzoekt ook de populaire opvattingen over erotiek; vrouwen die hun pupillen onderwerpen door middel van geselen, ontaarde monnikken die misbruik maken van onschuldige nonnen; vrijgevochten deugnieten die jonge maagden verleiden; en hoerenlopers die rotzooien met prostitués. Op grond van bewijzen in de erotica, en vanuit een femistisch standpunt in een kader van gendergeschiedenis, stelt dit boek de traditionele zienswijze ter discussie, waarin vrouwen als seksueel passief worden neergezet.