Category: Books
Pages: 108
ISBN: 978-1-56163-549-8
Year: 2009

Hits: 1009

Summary: Carnal, sensual, brutal, tender, obsessive, solitary, soft... Sex is an infinite spectrum of first times. Here are 10 examples. 10 tales as short as they are scalding, written by a woman, Sibylline, with art by some of the greatest European artists, including Dave McKean, all doing this for the... first time.

Samenvatting: Vleselijke lust, sensueel, brutaal, teder, obsessief, alleen, zacht... Seks is een oneindig spectrum van eerste keren. Hier zijn 10 voorbeelden. Tien verhalen die even kort als zinderend heet zijn, geschreven door één vrouw, Sibylline, en vormgegeven door enkele van de belangrijkste kunstenaars in Europa, waaronder Dave McKean. En zij doen het allemaal voor... de eerste keer.